øreakupunktur

Øreakupunktur er en behandlingsform som går ut på å stimulere akupunkturpunkter i det ytre øret. . Ideen om det ytre ørets særstilling finner vi allerede i oldtidens Kina der øret ble tillagt en særskilt betydning i medisinen.

Den moderne utviklingen av behandlingsformen, begynner med den franske legen Paul Norgier som i 1951 registrerte at noen av hans pasienter som led av kroniske smerter, ble vesentlig bedre etter behandling med brenning i øret hos en kvinne som drev med slik behandling som en del av folkemedisinen. Med dette som bakgrunn, forsket Norgier for å kartlegge en sammenheng mellom soner eller punkter i ørene og sykdommer og lidelser i forskjellige deler av kroppen. Metoden er altså grunnlagt med bakgrunn i klinisk forskning. I dag er øreakupunktur en behandlingsform som benyttes i hele verden. Metoden er også anerkjent av Verdens Helseorganisasjon (WHO).

Tanken bak er at hele organismens deler og funksjoner gjenspeiles i det ytre øret og øreakupunktur er en effektiv metode for å behandle mange ulike tilstander. Som eksempel kan vi nevne depresjon, søvnløshet, angst, og fedme. Det har også vist seg å være en god behandlingsform for nikotinavhengighet og alkohol- eller narkotikamisbruk. Øreakupunktur er en behandlingsform som ofte blir brukt ved ulike smertetilstander etter skader eller lokale lidelser.

Behandlingsmetoden går ut på at akupunktøren setter tynne, sterile nåler i ørebrusken for å påvirke den menneskelige organismen. Valget av punkter er gitt ut fra en viss logikk, og benytter seg både av kunnskap fra TKM og fra vestlig medisin. Øret står i nær kontakt med hjernen, og når nålene stimulerer nervereflekspunktene i øret, sendes signaler til hjernen. I sin tur sender hjernen signaler gjennom organets kanaler til organet som skal påvirkes.

Øreakupunktur har, i tillegg til det vi allerede nevnt, vist seg å være en effektiv behandlingsform for tilstander som migrene og allergi. Øreakupunktur kan gjerne kombineres med fotsoneterapi eller klassisk akupunktur, men kan også brukes som eneste behandling. I kombinasjon med klassisk akupunktur, brukes gjerne øreakupunktur for å forsterke resultatet av den tradisjonelle behandlingen.